Ajankohtaista

Tulevia tapahtumia

KARHUJAHTI 2017


Oinaskylän Erä on mukana Keitele-Pielavesi-Viitasaari-Vesanto yhteisluvassa, jolla voidaan kaataa yksi karhu. Jahti järjestetään yhteisjahtina, johon kaikilla seuran jäsenillä on oikeus osallistua hyväksyttyään yhteisluvan säännöt. Säännöt ja tarvittavan tekstiviestipalvelun ohjeet löytyvät alta. 

Koko lupa-alueen metsästyksenjohtajana toimii Harri Savenius (p. 040 167 0777) , Vesannon aluejohtajana Mikko Vahteala (p. 044 570 2359) ja Oinaskylän Erän aluejohtajana Ilmari Kolehmainen (p. 0400 125 719) sekä varalla Sami Liimatainen (040 544 4075) ja Tuomas Ollila (p. 040 529 7250). 

Lisätietoa jahdista info -tilaisuudessa ampumaradalla 13.8. klo 16:00 sekä 18.8. siivoustalkoiden yhteydessä kodalla.Keitele-Viitasaari-Vesanto-Pielavesi KARHU YHTEISLUPA 2017

YHTEISLUPASÄÄNNÖT

1 § YHTEISLUVAN OSAKKAAT JA LUPAAN OSALLISTUJAT

Tämän karhunmetsästyksen yhteisluvan muodostavat siihen erikseen ilmoittautuneet metsästysseurat ja seurueet, jotka on lueteltu erillisessä liitteessä. Samalla yhteislupaan ilmoittautuneet seurat/seurueet ovat valtuuttaneet muodostamaan yhteisluvan ja hakemaan yhteisen poikkeusluvan. Myönnetyn poikkeusluvan käyttämisestä olemme sopineet seuraavaa:

Yhteisluvalla on oikeus metsästää valtakirjoissa mainituilla metsästysseuroilla, metsästysseurueilla, yksityishenkilöillä.


2 § PYYNTILUVAT JA MUUT ASIAKIRJAT

Luvansaaja toimittaa lupaosakkaille kopion pyyntiluvasta.


3 § METSÄSTÄMINEN

Seurat etsivät jälkiä ja havainnoivat omilla alueillaan. Metsästys tapahtuu yhteisjahtina. Lupa pyydetään luvanhaltijalta (Harri Savenius puh: 040 1670 777). Yhteislupa ei anna oikeutta ilman suostumusta mennä etsimään jälkiä ja metsästämään toisen alueelle. Yhteisjahdeissa metsästyksen johtajana toimii joko luvanhaltija tai alueen metsästysoikeuden haltijan (seuran) nimeämä metsästyksen johtaja luvanhaltijan antamien ohjeiden ja käskyjen mukaisesti. 

Kun metsästyspäätös on tehty, niin kutsu  lähetetään tekstiviestipalvelun kautta jokaiselle siihen kirjautuneelle metsästäjälle suoraan (HUOM ! ks.  kirjautumisohje 5 §). Kutsussa ilmoitetaan kokoontumispaikka ja –aika (1,5 tuntia). 

VHF-puhelimen  käyttö on pakollinen metsästykseen osallistuville, kanava 1.

Karhunmetsästykseen käytetään toimiviksi todettuja koiria. Luvanhaltija laatii luettelon karhunmetsästykseen käytettävistä koirista.

JAHDIN TULOS ILMOITETAAN VÄLITTÖMÄSTI LUVANHALTIJALLE. Metsästyslupa voi olla aika-rajattu.


4 § YKSITTÄISEN METSÄSTÄJÄN VASTUU

• Jokainen metsästäjä vastaa oman metsästyksensä luvallisuudesta (metsästysoikeus tai -lupa, ampumakoe, ase, patruunat, metsästyskortti, koiran rabies-rokote).

• Metsästäjä vastaa itse ampumastaan laukauksesta ja seuraamuksista (turvallisuus, MA 13, 24 ja 25 §:n rajoitukset mm. emä ja pennut, pellolta ampuminen).

• Jokainen metsästäjä on velvollinen ottamaan selvää ennen metsästyksen aloittamista yhteisluvalla tapahtuvan karhunmetsästyksen säännöistä.

• Jokainen metsästäjä on velvollinen varmistamaan ennen kaatoa, että yhteisluvassa on vielä pyyntilupa käytettävissä.

• Luvanhaltija vastaa mahdollisen haavoittuneen karhun vaatimista toimenpiteistä, mahdollinen muu metsästyksen johtaja ilmoittaa luvanhaltijalle välittömästi tilanteesta.

• Turvallisuussyistä käytetään värikkäitä vaatekappaleita (päähine, liivi) hirvenmetsästyksen tapaan.

- karhun houkutukseen käytettävät haaskat kielletty.


5 § YHTEISLUPAAN ILMOITTAUTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN

Jokainen karhunmetsästykseen osallistuva ilmoittautuu metsästykseen liittymällä tekstiviestipalveluun. Ohjeet liittymisestä sekä karhumetsästyksen säännöt metsästäjä saa seuran yhteyshenkilöltä. Liittymällä tekstiviestipalveluun jokainen metsästäjä hyväksyy karhunmetsästyksen säännöt. Ilman palveluun liittymistä ei ole oikeutta osallistua karhunmetsästykseen.

Vain luvanhaltija tiedottaa tiedotusvälineille yhteisluvalla tapahtuvasta karhunmetsästyksestä (etenkin mahdollisten ongelmatilanteiden sattuessa).


6 § YHTEYDENPITO

Yhteydenpito tapahtuu yhdyshenkilöiden kautta. Luvanhaltijalle ilmoitetaan mahdollisista ongelmatilanteista. Seurat/seurueet ilmoittavat seuran yhdyshenkilöiden nimet yhteystietoineen luvanhaltijalle.


7 § KAATOILMOITUS

Kaatoilmoitus on tehtävä välittömästi kaadon tapahduttua luvanhaltijalle. Kaataja tekee ilmoituksen oma riista palveluun.


8 § SAALIINJAKO

Saaliin jako sovitaan ennen metsästyksen aloittamista epäselvyyksien ennaltaehkäisemiseksi.

Karhunkaataja on ensimmäisen tappavan laukauksen ampunut metsästäjä,ampuja menettää oikeutensa kaatoon mikäli karhua ei saada kaadettua vuorokauden kuluessa,tällöin karhunkaataja on lopetuslaukauksen ampunut henkilö. Kallo ja nahka (ja mahdollinen siitinluu) kuuluvat ampujalle ja alueen seuralle. Näistä ensimmäisenä valitsee ampuja, toisena seura ja kolmantena taas ampuja.

Kiistakysymykset ratkaisee luvanhaltija ja ko. päivän metsästyksenjohtaja. 

Fileet ampujalle ja koiranohjaajalle,ulkofileet luvanhaltijalle.loppu lihat peijaisiin. Lihaa tai ruhon osia ei saa ottaa (eikä antaa koirille) ennen trikiinitestausta.


9 § KUSTANNUSTEN JAKO

• - 15 €/seura/vuosi maksetaan tilille FI19 55100020035756

• - eräpäivä 15.8.2017, maksun tiedoissa tulee olla seuran nimiOHJE KARHUN METSÄSTYKSEN VIESTIPALVELUSTA

• Liittymällä tekstiviestipalveluun saat reaaliajassa tiedon käytössä olevasta karhuluvasta Keitele-Viitasaari-Vesanto-Pielaveden  yhteislupa-alueella. Palveluun voi liittyä 5.8.2017 alkaen.

• Palvelun hinta veloitetaan puhelinlaskussasi.

1. Metsästäjä liittyy palveluun lähettämällä viestin PETO

KARHU numeroon 173172

2. Erillistä vahvistusviestiä ei tarvita.

3. Palvelun hinta on 5,00 euroa, sis. alv 24 %.

LUPA-ALUEEN JOHTAJA: Harri Savenius. Puh: 040 1670 777

HUOMIOITAVAA KARHUN METSÄSTYKSEN VIESTIPALVELUSTA

• Jokainen metsästäjä on velvollinen ottamaan selvää ennen metsästyksen  aloittamista metsästyksen säännöistä ja allekirjoituksellaan  vahvistamaan sen. Tekstiviestipalvelun tilaaminen vastaa karhun metsästyksen sääntöjen allekirjoittamista.

• Viestipalvelun tilaaminen on näin ollen samalla sääntöjen kuittaus  ja antaa oikeuden osallistua metsästykseen.

• Henkilö, joka ei kuitannut sääntöjä, ei ole oikeutettu osallistumaan  metsästykseen.SIIVOUSTALKOOT


Siivoustalkoot kodalla 18.8. klo 18:00.
Metsästysajat 1.8.2017–31.7.2018 

Kirjoita uusi kommentti: (Napsauta tästä)

123kotisivu.fi
merkkiä jäljellä: 160
OK Lähetetään.
Katso kaikki kommentit

| Vastaa

Uusimmat kommentit

13.04 | 19:40
Etusivumme on saanut 20
11.08 | 17:12
Kuvat on saanut 4
01.04 | 15:52
Tietoa seurasta on saanut 1
01.12 | 17:03
Vesannon sää on saanut 9
Tykkäät tästä sivusta